3 תשובות
אחד ל3.3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679
פשש הרבה ספרות את זוכרת ;) אני זוכרת רק 3.141592^
ולגבי השאלה: הסיכוי קטן כי הרבה מאוד נרשמו לזה ורק 300 מקבלים.
סיכוי נמוך מאוד..