3 תשובות
אולי מלחץ
שואל השאלה:
לחץ שמה..?
אנונימית
התרגשות, לחץ
HOH
באותו הנושא: