תשובה אחת
זה רע למי שלא מבין בחומרים וכד'.
צריך להבין מה רוכשים וממי.