2 תשובות
כל כך היה קשה לבחור בין אנג'ל לספייק אבל ספייק הוא אהובי!
שואל השאלה:
נכון ספייק הכי לא הייתה לי התלבטות בכלל