8 תשובות
אסור לשים איפור
אנונימית
לא יהיה לך זמן לזה
מותר לשים מייקאפ
תלוי במפקדים שלך לנו היה מותר הכל חוץ מאיילינר ואודמים
את יכולה
אבל עם הבקושי שעות שינה שיש לך לא יהיה לך כוח...
אצלנו אסור. וגם ככה אין לך זמן לזה..
נראה לך באמת שיתקרבו לפנים שלך ויראו אם שמת מייקאפ? איזה שטויות מה עשיתם מזה כאילו אתם במשטר תחת הנאצים
מה? אסור איפור בצבא? מזה השטויות האלה.-.