תשובה אחת
בד"כ ההפרשות הן לבנות אבל נראה לי שכן (: