3 תשובות
רשימה השחורה מראה שחורה נרקוס שובר שורות ריק ומורטי
המאה
אגדות המחר
הפלאש
החץ
ריברדייל
13סיבות, סוף הפאקינג עולם