3 תשובות
פנים יפות
מה נראה לך שתהיה התשובה? את הרי יודעת. מה זאת השאלה המטומטמת הזאת?
לא זה ולא זה עדיף מישהי יפה בפנים ועם את רוצה תשןבה נורמליתפנים יפות ושיער דק
באותו הנושא: