3 תשובות
האיקס הוא מינוס 17
כל תשובה זה הגיוני, היום היה לי מבחן שהתוצאות הן מספרים עשרוניים.
והתוצאה היא
17-
X=-17
HOH