2 תשובות
כן כי חסמת וגם הצד השני לא יקבל הודעות כי חסמת אותו
כן.
HOH
באותו הנושא: