2 תשובות
דברי איתה על זה, ואם זה לא ילך, אז תתרחקי ממנה ותכירי חברות חדשות, בכיתה בשכבה, בתנועות נוער, בצופים
תגידי לה את כל זה. שזה מפריע לך ותשאלי למה התרחקתן ככה
באותו הנושא: