8 תשובות
חושבת ש16
מכיתה ט להכנס לקורס
ובכיתה י להתחיל להתנדב
מגיל 15
אנונימית