4 תשובות
די אן אח
רוב התינוקות די דומים ביניהם
גנים כמובן, ותינוקות בכללי הם די דומים
באותו הנושא: