תשובה אחת
, electrical power divider, power strip, electric splitter
amos
באותו הנושא: