3 תשובות
Maizu m3 note
כנראה גם בשאר המייזואים
שואל השאלה:
רק שם?
לא יודע.. אבל זה מה שהיה לי