4 תשובות
תדווחי
תתלונני במשטרה..
ErO
שכולן ידווחו על התמונות, והן ימחקו. זו עבירה פלילית דרך אגב...
לחסום לא עוזר, צריך לדווח
מספיק דיווח אחד והוא יכול להימחק