תשובה אחת
לא יש להן חוש ריח נוראי
גם אם תלך ותשפשף את בית השחי שלך על קן של ציפורים הן לא יידעו שהיית שם
אלא אם כן הן ראו אותך.-.