17 תשובות
שירתתי
שירתתי
שירתתי.
שירתתי
בעתיד אשרת
שירתתי.
שירתתי
שירתתי
שירתתי
בעבר אני שרתי.
כמו שאומרים מתי ולא מתתי.
שירתי
שרתי, עם דגש חזק בת"ו עקב התמזגות העיצורים.
האות ת נשמטת, שירתי
שירת.
הת' השנייה לא כתובה אלא רק נשמעת