2 תשובות
צילמו אותה פעמיים ובעריכה חיברו ביחד את 2 הדמויות שהיא שיחקה
פשוט שצריכים את אורנה אז היא מצטלמת בתור אורנה ושצריך את אפרת בתור אפרת