4 תשובות
טרמינל 3 זה טיסות לחול
טרמינל 1 זה לרוב טיסות בתוך הארץ (לאילת)
שניהם בינלאומי רק שמטרמינל 1 יוצאות הטיסות הזולות של הלאו קוסט, ועכשיו מסיימים את טרמינל 4
Y.1
שזה 1 וזה 3
לפי מה שידוע לי:
בעבר טרמינל 1 היה הטרמינל הראשי, הוא התיישן והוקם תחליף, כיום משמש טרמינל 3 כטרמינל הראשי בו עוברים מרבית הטיסות לחול.

טרמינל 1 משמש לטיסות פנים ארציות וטיסות של חברות low-cost.
בעוד שטרמינל 3 למרבית הטיסות הבינלאומיות היוצאות ולנחיתות בינלאומיות.
N/A