3 תשובות
תל אביב ההגנה
שואל השאלה:
וצריך ללכת הרבה בשביל להגיע למרכזית?
5 דקות הליכה בערך
באותו הנושא: