תשובה אחת
לא את צריכה לקחת את הרשיון ואז לנהוג עם מלווה