3 תשובות
אולי
אבל אפשר להיכנס לסטיפס מהטלפון גם עכשיו אז אין כזה שינוי
נגיד אני עכשיו בסטיפס מהטלפון
לדעתי יותר ילדים ישארו עם האתר בגלל שזה יותר נוח כי אנחנו חא צריכים לפנות בשביל זה מקום בטלפון
אני חושבת שכן
ככה היה יותר כוח להיכנס כל שעה כזה כשאין מה לעשות
וגם כשיכנסו לחנות הורדות אולי יראו סטיפס במומלצים והם יתעניינו ויורידו