תשובה אחת
SS לפני YouTube.


-For Example-


https://m.SSyoutube.com/watch?v=-k0AST2sQRI&t=259s