3 תשובות
כן זה ביולוגיה
די בטוח שביו רפואה מוגדר כמקצוע מדעי, אז כן אני מניח.
אגב, גם אני למדתי במגמה הזאת D:
לא בהכרח אבל ברוב התיכונים כן
באותו הנושא: