4 תשובות
לדבר עם היועצת.
לדבר עם מבוגר
זה הדרך של תינוקות להשיג צומי
אנונימי
להתעלם ממנו או לערב מישהו