10 תשובות
על הכל
תלוי בהקבצות.
שואל השאלה:
מה זאת אומרת על הכל
שואל השאלה:
הקבצה א
הרבה נושאים..
חזקות
פרבולה
משוואה ריבועית
הסתברות
טרינום
תכונות טרפז
תכונות מרובעים בכללי
ועוד הרבה.. זה רק מה שנזכרתי
גאומטריה (הוכחות), משוואה ריבועית, פרבולות (תיחום, מציאת קודקוד הפרבולה, מציאת נקודות חיתוך עם הצירים, סרטוט הפרבולה), הסתברות, טרינום
יש בהתחלה חזרה על כל החומר ואז לומדים גיאומטריה (טרפז, דלתון, ריבוע, מקבילית, מלבן), אלגברה (משוואות מעריכיות, משוואות עם שברים, פרבולה, משוואה ממעלה 2, מערכת משוואות ממעלה 2, משוואת עם פרמטרים, מערכת משוואות עם פרמטרים), נראה לי קצת אנליטית. אבל בעיקר אלגברה.
הקבצה א-

גאומטריה:
פיתגורס
הוכחות של מקבילית,
הוכחות של טרפז,
הוכחות של משולשים.
זוית חיצונית למשולש
משולש שווה שוקיים
ישרים מקבילים
קשרים של זויות וצלעות
משפט הוכחה רביעי
משפטים הפוכים
(באופן הרבה יותר מורחב)

אלגברה:
הסתברות
פירוק לגורמים,
תחום הצבה,
צמצום שברים אלגבריים,
כפל וחילוק שברים אלגבריים,
חוקי שורשים
חוקי חזקות
פירוק לגורמים
פתרון משוואות בעזרת פירוק לגורמים
טרינום
צמצום לפי קבוצות
נוסחאות הכפל המקוצר
אנונימית
פרבולות, צמצום, גורם משותף וכל זה, נוסחאות הכפל המקוצר.
טרפז, מקבילית ועוד כל מיני צורות.

זה לפחות מה שאני לומדת עם מישהי מט' אני עוזרת לה בשיעורי בית.
פרבולות ובגיאומטריה מלבן מעוין מקבילית וכו