11 תשובות
שלי בתולה
שלה סרטן
שלי טלה
שלה אריה
שלי טלה, שלה דלי.
שלי שור,
שלה בתולה.

שלי שור,
שלו סרטן.
דגים, מאזניים
שלי דלי שלה אריה
שלי תאומים שלה בתולה
אני עקרב
והוא תאומים
אני דלי וחברה שהכי אהבתי הייתה מאזניים
אני שור היא קשת
שלי בתולה
שלה אריה
אנונימית