4 תשובות
הגמד לענק
הגמד לענק.
הגמד לענק (הגמד הוא כביכול "שפוט" של הענק-ככה מייצגות הדמויות)...
הגמד לענק. אתה הגמד שנותן למישהו שהוא הענק שלך