2 תשובות
פרטים על הגוף? פנים?
רק משיער וצבע עיניים אי אפשר לדעת
לא יכול לקבוע את זה רק על פי מאפיינםי כאלה