4 תשובות
כן זאת אפליקציה בינלאומית.
עכשיו ספציפית? כן
כן
בשעות הללו