5 תשובות
כנראה דלוק עליך
כנראה בקטע שלך
הוא דלוק עליך/ נמשך למראה שלך/ יש לך מראה מיוחד
אוהב אותך.
ברצינות, אין לדעת בבירור