תשובה אחת
תפרטי יותר
את מנסה דרך המחשב? ואם כן זה קובץ שנמצא במחשב או באתר אינטרנט?