תשובה אחת
מזרחיים בהירים עם עיניים בהירות ושיער בהיר (כל המשפחה שלי ועוד הרבה)