7 תשובות
30
צריך לענות על לפחות 26 נכון
30 ויש 4 טעויות, יותר ואת/ה לא עובר/ת
לא אמרו 60
לא זה היה סתם שמועות יש 30
30 שאלות
30 שאלות. נגשתי שבוע שעבר
ה60 שאלות היו ממש חרטה אפילו לא העלו שאלה
אבל כן 60 שאלות נוספו למאגר עצמו.
בהצלחה!