3 תשובות
כי הם לא מחדשים את התמונות.
כי אלו התמונות שאפשר להשתמש בהם בלי לקבל תביעה על זכויות יוצרים - זה מה שהמאגר של האתר שסטיפס משתמש בו מתיר
כי צוות סטיפס לא מחדש אותם.
אנונימית