4 תשובות
כל ההזויים עלי
שואל השאלה:
יש גם את הסרטונים שמקריאים את השיחות.. מישהו יודע?
אצל הישראליות