3 תשובות
Mad world
Bad day
Behinde blue eyes
^
Hearts on fire
Speeding car
Faded
All we know
Too goot at goodbyes
Hello
Dusk till dawn
Do I wanna know
I wanna be your
Let her go
Radioactive (אבל קאבר של Sofia Karlberg)
Something just like this
Whisper