6 תשובות
בכיתה ז אתם לומדים בעיות תנועה?
שואל השאלה:
אפשר דרך?
אנונימית
2.5 שעות
מה הכוונה? יחידות בבגרות? אני בכיתה ז..
כמה יחידות זה?
הנוסחה היא x=tv
ואומרים לנו ש החלק הראשון מהנסיעה עבר בשעה אחת מהחלק השני אז המן בחלק הראקון נסמן ב t+1 והזמן בחלק השני ב t.
ואומרים שהוא עבר 340 ק"מ אז לפי הנוסחה (120t+ 100 (t+1 =
340