3 תשובות
דרכון
כל כרטיס שמוכיח שזאת את
כרטיס קופת חולים, דרכון אם ישלך, ספח תעודת זהות של ההורים