2 תשובות
שאלה מצוינת
לואיס קרול אף פעם לא ענה אבל יש השערה שעל שניהם כתב אדגר אלן פו. כי הוא כתב על שולחן והיה לו ספר על עורב