תשובה אחת
עדיין יש הבדל בין שאלה רגילה להתייעצות.

בשאלה שואלים שאלות עובדתיות ואפשר לשים פרחים לכל התשובות ובהתייעצות שואלים לדעת המשתמשים ולאו דווקא שאלה עובדתית ואפשר רק שלושה פרחים.