8 תשובות
0 כי 3 בחזקת 0 זה אחד כל מספר בחזקת 0 זה אחד
בוודאות 0
אנונימית
שואל השאלה:
למה כל מספר בחזקת 0 הוא 1?
אנונימית
0
כל מה שאת עושה בחזקת אפס הוא שווה לאחד
ואז יוצא 9 פחות אחד שווה 8
-3 חזקת 2 זה 9, 9 פחות מה שווה 8? 1. אז צריכים איכשהו לגרום ל3 חזקת משהו להיות 1. 3 חזקת 0 שווה 1, אז התשובה היא 0

ותחשבי על זה ככה-

2^3 שווה 8
2^2 שווה 4
2^1 שווה 2
2^0 שווה 1
זה בגלל שכל פעם שיורדים בחזקה, אפ את שמה לב זה מתחלק בשניים, נגיד 2 חזקת 3 זה 8. 8 חלקי 2 זה 4 אז 2 חזקת 2 זה 4, וכל הלאה. 2 חזקת 1 שווה 2. 2 חלקי 2 שווה 1, וזה למה 2 חזקת 0 שווה 1