תשובה אחת
תעשי לב ותחלקי אותו לחלקים וכל חלק יהיה מקום אחר שהייתם בו ותצרפי תמונה אם יש לכם מאותו יום
אני מקווה שהבנת למה התכוונתי
אנונימית