2 תשובות
בטלפון? אם כן איזה טלפון
שואל השאלה:
מחשב