2 תשובות
לנפנף אותה.
מה זה צילמו אותך?! זו עבירה פלילית את יודעת?
את יכולה להתלונן עליהן!
בושה וחרפה לילדות האלה.
ועם כל הכבוד אין לה זכות לבוא ולבקש ממך עזרה אחרי שהיא עושה דברים כאלה.
אל תתעלמי פעם הבאה, זה רק נותן להן את ה''רשות'' להמשיך לעשות את זה.
תגידי לה שהעזרה היחידה שהיא צריכה זה פאקינג מאיזה פסיכולוג.
פשוט אל תתייחסי
באותו הנושא: