6 תשובות
אני מאמין ששלושים אחוז מהזוגות באמת לא אוהבים.
אנונימי
כן
כן, אם טוב להם איתם, הם לא חייבים לאהוב אותם אבל אם טוב להם זה אפשרי
כן. זה מתבסס על המושג יזיזות.
ברור