3 תשובות
כן כדאי לחזור לחום
אם הבלונד הורס לך את השיער, כדי לחזור לשיער החום.
כדאי לחזור לחום.