4 תשובות
כן
לפי דעתי לא, ספטום ונזם לדעתי האישית יפה ביחד.
לי בעצמי יש ספטום ודאבל נזם