5 תשובות
מה השאלה?
טוב.
ומה את צריכה?
לדעתי 8 שנים זה ממש מוגזם.. לא הייתי מציעה להיכנס לקשר כזה בכלל
למה להגיד לו לא? למה ישר לשלול?